Hämeen Ilmastointipuhdistus

on Etelä-Suomessa toimiva ilmastointikanavistojen ja -laitteiden puhdistukseen ja säätämiseen erikoistunut yritys. Suoritamme puhdistukset ajanmukaisin laittein 10 vuoden kokemuksella. Toimenpiteet oleskelutiloissa ovat siistejä ja puhdistuksen aikana tiloja voikin käyttää lähes normaalisti. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen aikana ilmanvaihtokanavat alipaineistetaan ja harjataan koneellisesti. Tällöin pölyt ja muut epäpuhtaudet eivät pääse oleskelutiloihin vaan kulkeutuvat alipaineistajan kautta erilliseen suodatinyksikköön. Tämän jälkeen tulo- ja poistoilmaventtiilit sekä lämmöntalteenottokenno ja -kone puhdistetaan ja pestään huolellisesti sekä suodattimet vaihdetaan uusiin.

Yrityksemme palvelee talo- ja kiinteistöyhtiöi, yrityksiä, isännöintitoimistoja ja yksityistalouksia.

 Miksi ilmastointikanavat kannattaa puhdistaa?

 • Terveellinen elin- ja työskentely-ympäristö
  Likainen sisäilma aiheuttaa hoitamattomana vakavan terveysriskin.
 • Oikean ja riittävän ilmanvaihtuvuuden
  Likaiset suodattimet ja kanavisto estävät ilman vaihtuvuutta.
 • Työteho paranee
  Sisäilmanlaadulla on suora vaikutus hyvinvointiin, työtehoon ja sairauspoissaolojen määrään.
 • Toimivan rakennuksen
  Oikein toimiva ilmanvaihto estää kosteuden tiivistymisen kiinteistön rakenteisiin.
 • Pitkän käyttöiän ilmanvaihtokoneille
  Hyvin ja säännöllisesti hoidettu ilmanvaihtojärjestelmä takaa laitteiden moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän.
 • Raikkaan ilman kotiin ja toimistoon
 • Likaiset ilmanvaihtoventtiilit saattavat antaa väärän kuvan yrityksesi toimintatavoista.
 • Turvallisuutta
  Pölyinen ja varsinkin rasvainen kanavisto johtaa myös mm. tulipaloa nopeasti.
 • Kotisivujen suunnittelu - TJ-Design